See English version below

Biomega Group AS har innsatt Hege Charlotte Bakken som nytt styremedlem.

Hege Charlotte Bakken, bosatt i Nederland, har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller innen sjømatnæringen, omega 3- og protein ingrediens industrien.

Hege Charlotte er Senior Advisor innen strategi og ledelse i Stella Polaris, Nederland. Bakken er også  styremedlem og nestleder i styret i Austevoll Seafood ASA, samt styremedlem i Avramar S.L. Hege Charlotte var tidligere styremedlem i Lerøy Seafood Group ASA i 10 år og styremedlem i Pronova Biopharma ASA i 5 år.

”Åpningen av den nye fabrikken i Hirtshals og lanseringen av patenterte SalMe basert på bærekraftige lakseproteiner gir Biomega unike muligheter. Jeg ser frem til å bidra til Biomega Group sin globale ekspandering av SalMe innen det raskt voksende høyverdige peptid ingrediens markedet.” sier Hege Charlotte Bakken.

“Vi er veldig glad for å ha en industrikapasitet som Hege Charlotte ombord Biomega Group for å styrke vår kontinuerlige ekspandering som en verdifull ingrediens partner for helse og ernæringsindustrien” sier Sten Estrup, Styreformann i Biomega Group. “Hege Charlotte’s strategiske og kommersielle kapasiteter på tvers av verdikjeden vil styrke Biomega Group’s utvikling og etablering av forretningsforbindelser” legger han til.

biomega® oppsirkulerer høy kvalitets råvarer fra laks som blir videre prosessert til førsteklasses ernæring- og dyrefôr ingredienser gjennom en avansert bioraffinering ved hjelp av kontinuerlig enzymatisk hydrolyse.

Biomega Group har nylig åpnet et toppmoderne bioraffineri i Hirtshals, Danmark med lansering av et nytt innovativt peptid produkt «SalMe», en ny smaks- og luktnøytral ernæringsingrediens utviklet ved hjelp av vårt patenterte bio raffinerinerings prosess og kunnskap. biomega® har satt et høyt mål om å være den ledende partneren for innovative ingredienser av høy kvalitets produkter til helse- og ernæringsindustrien.

ENGLISH

Hege Charlotte Bakken has joined the board of directors at Biomega Group as an independent director.

Based in The Netherlands, Hege Charlotte brings more than 20 years of executive and non-executive experience from working across several areas of the marine value chain, including salmon farming, Omega 3, and the protein ingredients industry.

Hege Charlotte is a Senior Advisor for strategy and management at Stella Polaris Netherlands. She is also Deputy Chair of the Board of Directors at Austevoll Seafood ASA, as well as a member of the board of directors at Avramar SL Previously, Bakken was on the board of directors at Leroy Seafood Group ASA for ten years and Pronova Biopharma ASA for five years.

«The opening of a new factory in Hirtshals and the launch of the patented SalMe Peptides, based on sustainable salmon proteins offers biomega ® unique possibilities. I am delighted to contribute to the company’s global expansion of SalMe Peptides within the fast growing high-value peptide ingredient market,» says Hege Charlotte.

«We are very excited to have an industry expert like Hege Charlotte joining Biomega Group to support our continued expansion journey as a valued ingredients partner for the health and nutrition industry,» comments Sten Estrup, Chair of the board of directors at Biomega Group. «Hege Charlotte’s proven strategic and commercial impact across the full value chain will greatly support the company’s evolution and development of partnerships.»

The biomega ® impact comes from upcycling high-quality salmon rest raw materials into premium food and pet food ingredients through accelerated biorefining by way of continuous enzymatic hydrolysis.

In December 2022, biomega ® opened a state-of-the-art biorefinery in Hirtshals, Denmark. Here, the company launched its innovative SalMe Peptides, a new taste- and scent-neutral human nutrition ingredient, which is developed using patented biorefinery processes.

biomega ® is committed to being a leading partner for innovative high-quality ingredients to the health and nutrition industry.

biomega ® is a registered trademark of the Biomega Group