See English version below

Biomega Group AS har innsatt Tanja Hoel som nytt styremedlem

Tanja Hoel er bosatt i Bergen og har mer enn 20 års fartstid fra havbruksnæringen i Norge og internasjonalt. 

Hoel er Direktør for Hatch Blue Norway, et investerings og rådgivingsselskap for den globale havbruksnæringen. 

«Jeg ser fram til å bidra til Biomega Group´s neste vekstfase. biomega® har en viktig bærekrafts rolle ovenfor havbruksnæringen, med gjenbruk av høykvalitetsråstoff til nye verdiøkende produkter og markeder. Jeg ser frem til å videreutvikle biomega® som en integrert del av næringens bærekraftsmål», sier Tanja Hoel.

Tanja Hoel erstatter Liv Monica Stubholt, partner i Selmer, som har vært en uavhengig direktør og styremedlem i Biomega Group siden 2017. Liv Monica ønsker å fokusere på hennes ESG og Compliance lovpraksis og andre styreverv innenfor energisektoren som bla Vår Energy and Morrow Batteries.

«Vi er veldig glad for å ha en havbruksekspert og en entrepreneur som Tanja med i teamet til biomega® for å akslerere vår innovasjonsreise og framtidige ekspansjonsplaner som et ledende globalt ingrediens selskap innenfor helse- og ernæringsindustrien», sier Sten Estrup, styreleder i Biomega Group . «Samtidig vil jeg takke Liv Monica for hennes fundamentale veiledning og inspirasjon gjennom de siste årene som har vært vesentlig for utviklingen av Biomega Group,» legger han til.

biomega® oppsirkulerer høy kvalitets råvarer fra laks som blir videre prosessert til førsteklasses ernæring- og dyrefôr ingredienser gjennom en avansert bio raffinering gjennom kontinuerlig enzymatisk hydrolyse.

Biomega Group har nylig åpnet et toppmoderne bioraffineri i Hirtshals, Danmark med lansering av et nytt innovativt peptid produkt «SalMe», en ny smaks- og luktnøytral ernæringsingrediens utviklet ved hjelp av vårt patenterte bio raffinerinerings prosess og kunnskap. biomega® har satt et høyt mål om å være den ledende partneren for innovative ingredienser av høy kvalitets produkter til helse- og ernæringsindustrien.

Kontakt oss på: www.biomegagroup.com

ENGLISH

As of November 15th, 2022, Tanja Hoel joined Biomega Group as independent director and member of the board of directors.

Tanja Hoel, resides in Bergen, Norway and has a broad background from working in the Norwegian salmon farming industry for more than 20 years.

Hoel is today the Director of Hatch Blue Norway advising on strategy and investment opportunities in the global aquaculture market.

“I am honored to join Biomega Group and the next growth stage. biomega® has a strong sustainable offering to the aquaculture industry, with the reuse of high-quality raw materials into new value-added markets. I am looking forward to further developing biomega® as an integral part of the industry sustainability efforts” states Tanja Hoel.

Tanja Hoel replaces Liv Monica Stubholt, Partner at Selmer, who has been an independent director and board member at Biomega Group since 2017. Liv Monica has chosen to focus on her ESG and Compliance law practice and her energy Board positions; latest Vår Energy and Morrow Batteries.

“We are very excited to have an aquaculture expert and entrepreneurial capacity like Tanja joining biomega® to support our continued expansion and innovation journey as a valued ingredients partner for the health and nutrition industry” states Sten Estrup, chairperson of the board of directors at Biomega Group. “At the same time, I would like to thank Liv Monica for her instrumental guidance and inspiration during the recent transformational years at Biomega Group” he adds.

biomega®impact comes from upcycling quality salmon rest raw materials into premium food and pet food ingredients through accelerated biorefining by continues enzymatic hydrolysis.

Recently, Biomega Group opened their state-of-the-art biorefinery in Hirtshals, Denmark and launched their innovative SalMe Peptides a new taste and smell-neutral human nutrition  ingredient developed using our patented biorefinery processes and know-how. biomega® aspires to become the leading partner for innovative high-quality ingredients to the health and nutrition industry.

Tanja-Hoel-Biomega